Πολιτική Κίνηση Αθήνας Οικολόγων Πράσινων

Πληροφόρηση για τις δράσεις και τις αποφάσεις μας

Πληροφορίες 17 Φεβρουαρίου, 2010

Αυτό είναι το Ιστολόγιο της Πολιτικής Κίνησης Αθήνας των Οικολόγων Πράσινων.

Εδώ δημοσιεύονται πληροφορίες για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις συναντήσεις και τις αποφάσεις μας.

Επίσης εδώ δημοσιεύονται νέα των Οικολόγων Πράσινων καθώς και άλλων πολιτικών κινήσεων.

Σκοπός του ιστολογίου είναι η ενημέρωση των μελών και των φίλων της Πολιτικής Κίνησης Αθήνας.

Παρακαλούμε ενεργοποιείστε τη συνδρομή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ενημερώνεστε όταν υπάρχουν νέες καταχωρήσεις.